menetluskulude koosseis ja jaotus

TsMS § 164 lg 1 järgi alaealise lapse ülalpidamise asjas kannab kumbki pool oma menetluskulud ise. Kui kohus jätab TsMS § 164 lg 1 alusel menetluskulud poolte endi kanda positiivse kohtuotsuse korral (hagi rahuldatakse), siis mida see sisuliselt tähendab? Kohtuotsusel on ära toodud tsiviilasja hind - kas see on sama, mis menetluskulud? Kes selle (tsiviilasja hinna ehk menetluskulud) maksab, kas hageja, kostja või kumbki maksab pool summast?

Tere

Kui lõpplahendis on märgitud, et menetluskulud jäävad poolte endi kanda, tähendab see, et kumbki pool kannab ise oma esindaja kulud, võimalikud riigilõivu ja ekspertiisikulud. Teisele poolele midagi hüvitama ei pea. Menetluskulud saavad olla näiteks riigilõiv, ekspertiisi tasu, tõlgi tasu, esindajatasu ja nende kulude kohta esitatakse kohtule nimekiri. Tsiviilasja hind on statistiline number, millel ei ole menetluskuludega tegemist.

 

Lugupidamisega

 

Tiina Mölder

jurist

Vastatud:
16.05.2023