Mis on maksekäsu kiirmenetlus?

PrintPDF Jaga

Maksekäsu kiirmenetlus on, nagu nimetus ütleb, kiirendatud menetlus võla või elatise saamiseks. Üldjuhul on tegemist hagimenetlusega võrreldes kiiremini, vähema tõendamiskoormuse ja väiksemate kuludega toimuv hagita menetlusega kohtus. Asja saab algatada ehk maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada kohtule üksnes elektrooniliselt, keskkonnas https://www.e-toimik.ee/ ning avalduse menetlejaks on Pärnu Maakohtu maksekäsu osakond, mis asub Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas (Maksekäsuosakond (Sadama 21, 90502 Haapsalu), tel 472 0030, e-post maksekask@kohus.ee).

Image CAPTCHA