Mis on makseettepanek ja maksekäsk?

PrintPDF Jaga

Makseettepanek - võlgnikult küsitakse, kas ta tunnistab nõuet või mitte ja antakse võimalus nõue tasuda või nõudele vastuväide esitada. 

Maksekäsk - kohtu määrus võla sissenõudmise kohta, kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud. Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule.

Image CAPTCHA