Mida teha kui võlgnik ei täida maksekäsku vabatahtlikult?

PrintPDF Jaga

Hagita menetluse lahend (maksekäsk) on kohtumäärus, mis kuulub viivitamata täitmisele. Seega, kui võlgnik ei maksa kohtu poolt määratud summat sissenõudjale vabatahtlikult, on sissenõudjal õigus pöörduda kohtutäituri poole, et taotleda võlgniku suhtes täitemenetluse algatamist. Selgitused täitemenetluse kohta: https://v1.juristaitab.ee/et/mida-teha-kui-mulle-ollakse-volgu/soovid-nouet-sundtaita

Image CAPTCHA