Mis on maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes?

PrintPDF Jaga

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes.

Kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluses ka alaealisest lapsest lahus elavalt vanemalt lapsele elatise nõudmise avalduse. Maksekäsu kiirmenetluses ei või nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt. See ei välista elatise tagasiulatuvat nõudmist seaduses sätestatud ulatuses hagimenetluses kohtus.

Avalduse saab esitada juhul, kui:

  • elatist nõutakse alaealisele lapsele;
  • vanem, kes peab elatist maksma, on kantud lapse sünniakti;
  • elatise suurus, mida nõutakse, ei ületa perekonnaseaduse § 101 lõikes 1 nimetatud määra üle 1,5 korra kuus.

 

Image CAPTCHA