Millised andmed peavad sisalduma maksekäsu kiirmenetluse avalduses lapse elatisnõudes?

PrintPDF Jaga

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse saab täita portaalis E-toimik, aadressil:http://www.e-toimik.ee/.

Lapse elatisnõudes toimuva maksekäsu kiirmenetluse avalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

  • poolte ja nende esindajate andmed;
  • kohtu andmed, kuhu avaldus esitatakse;
  • lapse sünniaeg;
  • aeg, millest alates elatist nõutakse;
  • nõutava elatise suurus;
  • lapse sünniakti või sünnitunnistuse andmed ja kinnitus, et võlgnik on lapse vanemana lapse sünniakti kantud;
  • kinnitus, et võlgnik ei osale lapse ülalpidamises;
  • kinnitus, et maksekäsu kiirmenetluseks ei ole seaduslikku takistust.

Kui vanema majanduslik olukord või lapse vajadused suurenevad, võib nõuda elatise suuruse muutmist üksnes hagimenetluses.

Image CAPTCHA