Maksekäsu kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks

PrintPDF Jaga

Kui vanem esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses. Vastuväide peab olema põhistatud ja loetakse elatisnõudele hagi vastuseks. Vanemal on õigus esitada elatise maksmise võimatusele või piiratud võimalusele tuginev vastuväide üksnes juhul, kui ta ühtlasi esitab oma sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta justiitsministri määrusega kehtestatud vormi, millele tuleb lisada vastavad tõendid.

Image CAPTCHA