Kes maksab?

PrintPDF Jaga

Maamaksu maksab maa omanik või MaaMS §-s 10 ettenähtud juhul maa kasutaja. Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja, kasutusvaldaja või pärimisregistri andmete kohaselt kinnisasja pärija.  Kinnistusraamatus mittekajastuvale MaaMS §-s 10 sätestatud kasutusõigusele kohaldatakse eeltoodut, arvestades kasutusõiguse kokkuleppe kehtivust maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga. Kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähtud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja. Maa koormamisel hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja. /täiendavalt: MaaMS §§ 3, 8, 10/

Image CAPTCHA