Kes kehtestab maksumäära?

PrintPDF Jaga

Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas (va MaaMS § 11 4. lõikes sätestatud juhul). Maamaks laekub omavalitsusüksuse eelarvesse.  Maamaksu maksmist kontrollib Maksu- ja Tolliamet. /täiendavalt: MaaMS §§ 5, 6, 9/

Image CAPTCHA