Õigusabilepingud

PrintPDF Jaga

Dokument, mida soovitakse kasutada välisriikides, millega Eesti on sõlminud õigusabilepingu, ei kuulu apostilliga kinnitamisele. Õigusabilepingud on Eestil sõlmitud Läti, Leedu, Poola, Ukraina ja Venemaaga. Õigusabilepingud saab leida järgmiste linkide kaudu: 
Leedu, Läti - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13099214&replstring=3
Venemaa - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13141764&replstring=33
Ukraina - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13119066&replstring=33
Poola - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=79090&replstring=33

Õigusabilepingu kohaselt tunnustatakse Eestis avalikku dokumenti, mis on koostatud või tõestatud ühes eespool loetletud riigis, ilma täiendava tõestamiseta. Eestis väljaantud või tõestatud dokumenti tunnustatakse nimetatud riikides ilma täiendava tõestamiseta ehk neis riikides kasutatavat dokumenti ei ole vaja täiendavalt legaliseerida ega apostilliga kinnitada.

Image CAPTCHA