Mis on avalik dokument?

PrintPDF Jaga

Avalik ehk ametlik dokument on ametiasutuse või ametiisiku väljaantud dokument. Avalik dokument on :

  • haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis vms);
  • kohtu või kohtuga seotud ametiasutuse väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, väljavõte registrist, kohtutäituri dokument vms); 
  • notari või vandetõlgi dokument.

Kõik muud dokumendid on eradokumendid. Siiski on võimalik eradokumendi ja avaliku dokumendi põimumine – kui näiteks eradokumendile teeb notar märke ärakirja. Allkirja õigsuse kinnitamiseks või vandetõlk teostab tõlke.

Lisaks võivad riikide vahel kehtida erikokkulepped teatud tüüpi dokumentide (näiteks juhilubade) tunnustamise kohta ilma nõueteta, mis on kehtestatud avalikule dokumendile. 

Image CAPTCHA