Legaliseerimine

PrintPDF Jaga

Avaliku dokumendi kasutamiseks välisriigis, kes ei ole ühinenud Haagi konventsiooniga ehk kus ei kehti apostilliga kinnitamine, ja millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut, tuleb dokument legaliseerida. Legaliseerimine on keerulisem protseduur. Dokument esitatakse oma riigi pädevale ametiasutusele, kelleks on Välisministeeriumi konsulaarosakond või välisesindus, kes kontrollib dokumendi õigsust ja edastab selle siis teise riigi pädevale ametiasutusele, kelleks on välisriigi välisesindus või välisministeerium. Legaliseerimismärked dokumendi ehtsuse kinnitamiseks tehakse mõlema riigi poolt.

Image CAPTCHA