Mida teha, kui on õigus ülalpidamist saada, aga lahutatud abikaasa seda vabatahtlikult ei maksa?

PrintPDF Jaga

Kui kohustatud pool ei täida ülalpidamiskohustust, tuleb pöörduda kohtusse. Kohus mõistab lahutatud abikaasalt teise (õigustatud) abikaasa nõudel välja elatise.

Hageja (elatise saamiseks õigustatud lahutatud abikaasa) peab tõendama, et tema sissetulekud ja vara ei ole piisavad tema tavapäraste vajaduste rahuldamiseks (esitada tuleb vastavad tõendid).

NB! Elatise võib õigustatud isiku nõudel välja mõista ka ühekordselt makstava summana, kui selleks on oluline põhjus ja kohustatud isikut sellega ebaõiglaselt ei koormata.

/perekonnaseaduse § 75/

Image CAPTCHA