Kui palju peab lahutatud abikaasale ülalpidamist maksma?

PrintPDF Jaga

Ülalpidamise suurus määratakse kindlaks lähtudes ülalpidamist saama õigustatud abikaasa tavapärasest eluvajadusest ning arvestades abikaasade varalist seisundit ja elutingimusi abielu ajal.

  • Kohus võib jätta abikaasade senise varalise seisundi arvesse võtmata või arvestada seda ainult teatud ajavahemikku silmas pidades, kui senisest varalisest seisundist lähtumine kogu ülalpidamiskohustuse ajal ei oleks abielu kestust ning majapidamise ja sissetuleku hankimise korraldust arvesse võttes mõistlik.

NB! Ülalpidamist saama õigustatud abikaasa peab enda ülalpidamise eesmärgil võõrandama oma vara ulatuses, mis mõlema abikaasa varalist seisundit arvestades vastab õigluse ja otstarbeka majandamise põhimõtetele. Ülalpidamist andma kohustatud abikaasa peab ülalpidamiskohustuse täitmise eesmärgil võõrandama oma vara niisuguses ulatuses, mis mõlema endise abikaasa varalist seisundit arvestades vastab õigluse ja otstarbeka majandamise põhimõtetele. /PKS § 74/

Image CAPTCHA