Kui kaua peab ülalpidamist lahutatud abikaasale andma? Kas võib nõuda ka tagasiulatuvalt?

PrintPDF Jaga
  • Vanuse või terviseseisundi tõttu ülalpidamisnõude korral tuleb maksta nii kaua, kuni ülalpidamist saama õigustatud isikult, ja niisuguses ulatuses, milles ülalpidamist saama õigustatud isikult, ei või endale sissetuleku hankimist eeldada. /PKS § 73 lg 2/
  • Ühise lapse hooldamise tõttu ülalpidamisnõude korral kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. /PKS § 72/
  • Ülalpidamiskohustus lõpeb õigustatud isiku uuesti abiellumise, samuti õigustatud isiku või kohustatud isiku surma puhul. /PKS § 79/

Ülalpidamist saama õigustatud lahutatud abikaasa võib nõuda seadusest tuleneva ülalpidamiskohustuse täitmist üksnes alates hagi esitamisest. Kaalukatel asjaoludel võib õigustatud isik nõuda elatist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatise hagi kohtule esitamist. /PKS § 77/

Image CAPTCHA