Kas võib nõuda abikaasalt endale ülalpidamist, kui abikaasad elavad lahus, aga abielu on lahutamata?

PrintPDF Jaga

Perekonnaseaduse kohaselt /§ 16/ on abikaasad vastastikku kohustatud oma tööga ja varaga perekonda ülal pidama. Perekonna ülalpidamine hõlmab seejuures tegevust ja varalisi panuseid, mis on perekonna elutingimuste kohaselt vajalikud ühise majapidamise kulude katteks ning kummagi abikaasa ja nende ülalpeetavate laste tavapäraste ning erivajaduste rahuldamiseks. 

Kui abikaasad elavad lahus, annab kumbki teise abikaasa tavapäraste vajaduste rahuldamiseks ülalpidamist korrapäraselt makstavate rahasummadena ülaltoodut arvestades. Kui palju? Abikaasade elutingimused ja ülalpidamiskulude suurus võivad olla väga erinevad, sõltuvalt mh abikaasade varalisest seisust.

NB! Lahus elav abikaasa ei ole õigustatud teiselt abikaasalt endale ülalpidamist nõudma, kui ta:

  • suudab end ise ülal pidada või
  • kui lahuselu on põhjustanud tema ise oma käitumisega.

Seega, ülalpidamisnõudeks on alust siis, kui lahus elaval abikaasal puudub sissetulek või see ei ole tema tavapäraste eluvajaduste rahuldamiseks piisav ning tal puudub ka selline vara, mille realiseerimise arvel saaks katta oma kulusid (ning abikaasa ei ole lahuselu põhjustanud ise oma käitumisega).

Image CAPTCHA