Kas abikaasa võib nõuda ülalpidamise andmist ka tagasiulatuvalt?

PrintPDF Jaga

Abikaasa võib nõuda ülalpidamiskohustuse täitmist või kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju hüvitamist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne ülalpidamishagi kohtule esitamist.

Image CAPTCHA