Muu kohtuotsuse tunnustamine

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium

Kui Eesti kohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse, kuid võlgnik elab või tema vara asub mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis peate esitama Eesti kohtu otsuse tunnustamise taotluse välisriigi kohtule, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema vara asukohas. Alates 10. jaanuarist 2015 saab kohtulahendiga minna aga koheselt iga liikmesriigi kohtutäituri juurde, kus võlgnikul on varasid. Uus kord kehtib alates viidatud kuupäevast tehtud lahenditele.

Selleks, et teada saada kuidas peaksite toimetama, palun lugege järgnevat nimekirja ning valige Teile sobivaim variant. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui Teie kohtuotsus vastab mitmele punktile lähtuge eespool asuvast sobivast punktist.

  1. Kohtuotsust on vaja täita Venemaal või Ukrainas – vajutage siia;
  2. Kohtuotsust on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, kohtumenetlus algatatud alates 10.01.2015 - vajutage siia
  3. Kohtuotsust on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a. Taani), otsus tehtud alates 21.10.2005 – vajutage siia;
  4. Kohtuotsust on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a. Taani), otsus on tehtud vahemikus 01.05.2004-21.10.2005 – vajutage siia;
  5. Kohtuotsust on vaja täita Islandil, Norras või Šveitsis, otsus on tehtud alates 01.01.2010 – vajutage siia;
  6. Kohtuotsust on vaja täita Taanis, otsus on tehtud alates 01.07.2007 – vajutage siia;
  7. Kohtuotsust on vaja täita Leedus, Lätis või Poolas, otsus on tehtud enne 01.05.2004 – vajutage siia;
  8. Kohtuotsust, mis on seotud abieluasjade (sh. abielulahutus) ja/või vanemliku vastutusega (v.a. elatise väljamõistmine), on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a. Taani), otsus on tehtud alates 01.03.2005 – vajutage siia;
  9. Kohtuotsust on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a. Leedu, Läti, Poola), otsus on tehtud enne 01.05.2004 - rahvusvaheline leping puudub

Kui rahvusvaheline leping Eesti ning vastava riigi vahel puudub, peaksite omal algatusel uurima vastava riigi kohtust, kas Eesti kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine on üldse võimalik. Kui on, siis mis dokumente mis keeles ja kuhu selleks esitama peab ning kui suur on kohtulõiv.

Täiendavad teemad

Kui Eesti kohus ei ole veel teinud antud asjas kohtuotsust, soovitame Teil uurida teemat Euroopa maksekäskKui Teil on Eestis tehtud vahekohtuotsus, soovitame Teil uurida teemat Vahekohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaalKui Teil on sõlmitud notariaalne kokkulepe, olemas võlga kehtestav käskkiri vms ametlik juriidiline dokument, soovitame Teil uurida teemat Ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine ja täitmine välismaal.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186, 6 208 190 ja 7153443 , e-posti teel central.authority[A]just.ee.