Elatisotsuse tunnustamine

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium

Kui Eesti kohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse elatise väljamõistmiseks, kuid võlgnik elab või tema vara asub mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis peate esitama Eesti kohtu otsuse tunnustamise taotluse välisriigi kohtule, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema vara asukohas.

Kui Eesti kohus ei ole veel teinud antud asjas kohtuotsust, soovitame Teil uurida teemat Kuidas taotleda elatist teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

Selleks, et teada saada kuidas peaksite toimetama, palun lugege järgnevat nimekirja ning valige Teile sobivaim variant. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui Teie kohtuotsus vastab mitmele punktile lähtuge eespool asuvast sobivast punktist.

  1. Elatisotsust on vaja täita Venemaal või Ukrainas – vajutage siia;
  2. Elatisotsust on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, otsus on tehtud alates 01.05.2004 – vajutage siia;
  3. Elatisotsust on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, otsus on tehtud enne 01.05.2004 - vajutage siia;
  4. Elatisotsust on vaja täita mõnes siin nimetatud riikidest (näiteks Albaania, Norra, USA jms) - vajutage siia;
  5. Kohtuotsust on vaja täita Islandil, või Šveitsis, otsus on tehtud alates 01.01.2010 – vajutage siia; 
  6. Kohtuotsust elatise väljamõistmise kohta on vaja täita mõnes siin nimetatud riikidest (näiteks: Austraalia, Türgi jms), otsus on tehtud alates 01.04.1998 – vajutage siia; 
  7. Kohtuotsust elatise väljamõistmise kohta on vaja täita mõnes siin nimetatud riikidest (näiteks: Brasiilia, Valgevene jms), otsus on tehtud alates 07.02.1997 – vajutage siia.

Kui rahvusvaheline leping Eesti ning vastava riigi vahel puudub, peaksite omal algatusel uurima vastava riigi kohtust, kas Eesti kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine on üldse võimalik. Kui on, siis mis dokumente mis keeles ja kuhu selleks esitama peab ning kui suur on kohtulõiv.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186, 6 208 190 ja  7153443 , e-posti teel central.authority[A]just.ee.