Mul on küsimus perekonnasuhete teemal

PrintPDF Jaga

Peatükk keskendub abielu, lahutust ning abikaasade vara puudutavale õiguslikule regulatsioonile. Samuti leiate infot hooldusõiguse ja eestkoste seadmise kohta ning mida teha siis kui üks lapsevanematest ei maksa elatist (nt kuidas pöörduda kohtusse? Mida teha siis kui lapsevanem kohtuotsust ei täida? Jne). Täiendavat info perekonnaseadusest, perehüvitiste seadusest, tsiviilkohtumenetluse seadustikust, riigilõivuseadusest.