Mul on küsimus maksude kohta

PrintPDF Jaga

Siit peatükist leiate vastused valikule küsimustele, mis puudutavad füüsilise isiku tulumaksu ja maamaksu (seisuga detsember 2021).

NB! Märgime, et igal juhul tuleb alati lähtuda konkreetsetest asjaoludest, mistõttu võib vastus olenevalt asjaoludest muutuda! Tutvuda tuleks ka vastuse juures viidatud seadusesättega:

Tulumaksuseadus (TuMS) on kättesaadav siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012031

Maamaksuseadus (MaaMS) siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012003

Lisainfot füüsilise isiku tulu- ja maamaksu kohta võib lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt: https://www.emta.ee/et/eraklient.

Maksu- ja Tolliameti infotelefonid ja e-posti aadressid leiab siit: https://www.emta.ee/eraklient