Mida teha, kui mulle ollakse võlgu?

PrintPDF Jaga

Kui Teile ollakse võlgu ja soovite võlgniku suhtes algatada täitemenetluse või pankrotimenetluse, leiate oma küsimustele vastused käesolevast peatükist. Täiendavalt vaata veel täitemenetluse seadustikku, kohtutäituri seadust ja pankrotiseadust.

Kui Teile ollakse võlgu ja võlgnik ei ole kokkulepitud tähtajaks võlgnevust tasunud on Teil võimalik pöörduda hagiavaldusega kohtusse. Kui võlgnevus ei ole suurem, kui 6400.-€, siis on võimalik  teha maksekäsu kiirmenetluse avaldus. Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada kohtule üksnes elektrooniliselt, keskkonnas  https://www.e-toimik.ee/ ning avalduse menetlejaks on Pärnu Maakohtu maksekäsu osakond, mis asub Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas. (Maksekäsuosakond (Sadama 21, 90502 Haapsalu), tel 472 0030, e-post:  maksekask@kohus.ee) .


Kui on olemas jõustunud kohtuotsus ja võlgnik ei ole asunud võlga tagasi maksma, on võimalik pöörduda avaldusega kohtutäituri poole või alustada võlgniku suhtes pankrotimenetlust.