Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Võlad, Täitemenetlus, Dokumentide vormid
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes,

 nn. Ülalpidamiskohustuste määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal, Dokumentide vormid

kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, nn. Brüssel I määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

Justiitsministeerium

Loe edasi

nn. Haagi 1973 ülalpidamiskohustuste konventsiooni alusel

Justiitsministeerium

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Justiitsministeerium

Loe edasi

nn. New Yorgi konventsiooni alusel

Justiitsministeerium

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal, Dokumentide vormid

millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, nn. Euroopa täitekorralduse määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud), nn Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes,

 nn. Ülalpidamiskohustuste määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes,

 nn. Ülalpidamiskohustuste määruse alusel

Loe edasi

kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud), nn Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse alusel

Loe edasi

Tere. Minu vastu algatati väärteomenetlus umbes 2 aastat tagasi. Kuu tagasi helistati ja kutsuti kohale. Ei saanud minna kuna olin kaugemal tööl. Leppisime menetlejaga kokku, et helistab esmaspäeval ja paneme uue aja.

Loe edasi
Võlad, Võlgade ümberkujundamine, Dokumentide vormid

Maksejõuetusavalduse ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavad avalduste vormid:

Loe edasi

Registrisse tehakse kanne ettevõtja avaldusel, kohtulahendi alusel või muul seaduses sätestatud alusel.

Loe edasi