Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Avalikku dokumenti ei legaliseerita kui:

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Dokument, mida soovitakse kasutada välisriikides, millega Eesti on sõlminud õigusabilepingu, ei kuulu apostilliga kinnitamisele. Õigusabilepingud on Eestil sõlmitud Läti, Leedu, Poola, Ukraina ja Venemaaga. Õigusabilepingud saab leida järgmiste linkide kaudu: 

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Avaliku dokumendi kasutamiseks välismaal on vaja tõendada nende ehtsust. Selleks tuleb dokument kas apostilliga kinnitada, legaliseerida või kehtib Eesti ja välisriigi vahel õigusabileping, sõltuvalt sellest, millises välisriigis seda kasutada tahetakse. On kolm võimalust: 

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Legaliseerimine on formaalsus, millega pädev ametiasutus kinnitab avaliku dokumendi allkirja ja dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust või allakirjutanud isiku pädevust.

Loe edasi

Justiitsministeerium

Kui elatise maksja elab mõnes konventsiooni osalisriigis (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda Eestis esimese astme otsuse teinud kohtu poole ja esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks antud konventsiooni alusel vastavas välisriigis.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal, Rahvusvaheline õigus, Võlgnik välismaal, Dokumentide vormid
Piiriülene asjaajamine

Tere. Nimelt peaksin Soomest lasteisalt elatist saama.Neli kuud järjest saan osa elatissummast.Palusin ka justiitsministeeriumil päringu teha Soome.Kuid vastuseks sain ,et nemad ei pane kedagi elatist maksma.Kuhu peaksin pöörduma?Elatis on ametlikult välja mõistetud.

Loe edasi
Rahvusvaheline õigus

Kas 2024 a saab eesti firma juhatuse liikmeks saada vene kodakondsusega inimene ?

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine

Tere! Mul on küsimus seoses süüdimõistva kohtuotsusega Läti Vabariigis. Nimelt mõisteti mind kohtuotsuse alusel kuriteos süüdi ja mõisteti 1 aasta ja 6 kuud karistust. Aga vahepeal kandsin seal eeluurimise all ära 1 aasta ja kümme kuud.

Loe edasi
Rahvusvaheline õigus

Me vajame abi otsuse vaidlustamiseks PPA ga või kirjutada kaebus Tallinna Halduskohtule,kuna mehele ei antud tähtajaline elamisluba.Piirid menetleja pani kinni 1.5 aastaks. Me ootasime vastuse, käisime, helistasime igale poole, aga oli vaikus.

Loe edasi