Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

nn. New Yorgi konventsiooni alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000, nn. Brüssel IIa määruse alusel

Loe edasi

nn. Haagi ülalpidamiskohustuste konventsiooni alusel

Justiitsministeerium

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes,

 nn. Ülalpidamiskohustuste määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal, Dokumentide vormid

kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, nn. Brüssel I määruse alusel

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Piiriülene asjaajamine

Justiitsministeerium

Loe edasi
Võlgnik välismaal

Tere, kas ja kes suudaks aidata töövaidluses Rootsi firmaga kes mind vallandas kuna ma jaanuaris jäin haigeks, põlve trauma, ja mais mind vallandati. Ja ei makstud sentigi selle eest, et ma 3 aastat tegin tööd 11h päevas ja nädalavahetused lisaks. Firma on dixutana ab.

Loe edasi
Elatis lapsele, Piiriülene asjaajamine

Tere!

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Legaliseeritakse ainult originaaldokumenti, selle notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja, väljavõtet või väljatrükki, millel on sellele dokumendile allakirjutanud ametiisiku originaalallkiri, ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning dokumendi väljaandnud asutuse originaalpitser.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Dokumendi legaliseerimiseks tuleb esitada Välisministeeriumi konsulaarosakonnale isiklikult või posti teel kirjalik taotlus koos legaliseeritava dokumendiga ja tasuda riigilõiv 30 eurot dokumendi kohta.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Dokumendi ärakirja õigsuse kinnitamisega kinnitatakse, et ärakiri vastab algsele dokumendile. Dokumendi ärakirja kinnitamisel tuvastatakse, kas dokument on originaal, algärakiri, kinnitatud või kinnitamata ärakiri, ning ärakirja õigsuse kinnitaja viitab sellele asjaolule kinnitusmärkes.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal

Justiitsministeerium

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal

Ametlik juriidiline dokument on dokument:

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal

Justiitsministeerium

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal

Justiitsministeerium

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Allkirja õigsuse kinnitamiseks tuleb pöörduda notari poole. Notarite kontaktandmed saab leida Notarite Koja veebilehelt.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Notar kinnitab allkirja õigsust siis, kui allkiri on antud notari juuresolekul või kui allkiri on omaks võetud notari juuresolekul, mille kinnitamiseks on allkirja andja notari juuresolekul vastava märkuse omakäeliselt allkirjastanud. Allkirja õigsuse kinnitamiseks teeb notar notariaalmärke.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Dokumendi ärakirja õigsuse kinnitamise pädevus on notaritel, aga ka vandetõlkidel ja valla- ning linnasekretäridel. Need isikud võivad kinnitada ükskõik mis dokumendi ärakirja õigsust. Vandetõlk kinnitab vajaduse korral tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Vajaduse korral (kui välisriik nõuab) tuleb lisada legaliseeritud dokumendile tõlge.

Dokumente, mille tõlge peab välisriigi õigusakti kohaselt olema ametlik või kinnitatud, tõlgib eesti keelest võõrkeelde üksnes vandetõlk. Välisministeerium tõlketeenust ei osuta.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Avalikku dokumenti ei legaliseerita kui:

Loe edasi