Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluses on pooled avaldaja ja võlgnik. Avaldajaks on isik, kes esitab maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohtusse ja võlgnikuks on isik, kelle vastu avaldus esitatakse. Alaealisele elatise nõudmisel on avaldajaks alaealine, keda esindab tema vanem või eestkostja.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Võlgnik võib nõude või selle osa vastu esitada makseettepaneku teinud kohtule vastuväite makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul. Vastuväite võib esitada makseettepanekule lisatud blanketil või muus vormis.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitaja on avaldaja. Juhul, kui soovite esitada maksekäsukiirmenetlusse  elatise avaldust, tuleb avaldajaks märkida laps/ lapsed ning täita lapse esindaja andmed.

Isik, kelle vastu avaldus esitatakse, on võlgnik.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluses esitatav nõue ei tohi ületada 8000 eurot (sealhulgas kõrvalnõuded nt intressid ja viivised). Kõrvalnõuded (nt intressid ja viivised) ei tohi ületada põhinõuet.

Loe edasi

Avalduse esitamisel maksekäsu kiirmenetluse asjas tasutakse riigilõivu kolm protsenti nõudelt, kuid mitte alla 65 euro (riigilõivu seaduse § 59 lg 6). Elatise nõudmisel riigilõivu avaldajalt ei nõuta.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Kui olete tasunud riigilõivu valele kontole, vale viitenumbriga või vajalikust rohkem, siis tuleb teil esitada avaldus riigilõivu tagastamiseks. Avalduse vormi leiate siit. Avaldus tuleb esitada kohtule, mille arvele riigilõiv tasuti.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust nii võlanõudes kui lapse elatisnõudes saab esitada üksnes elektrooniliselt portaali E-toimik kaudu. Portaali saab siseneda ainult ID-kaardiga ning E-toimiku kaudu esitatav avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine

Tere, Juhul kui sõidukile on otsa sõitnud elektritõukeratta juht (era, mitte renditud ratas) ja kahjustanud sellega autot, siis kui reaalne on kohtu kaudu saada tagasi auto remondiks kulunud summa? Kui kaua võtab keskmiselt aega kohtumenetlus ja mida selleks tegema peab?.

Loe edasi

Vallavolikogu revisjonikomisjoni liige on ühtlasi vallas tegutseva mittetulundusühingu juhatuse liige. See tähendab, et ta on ju sama valla valitseva mõju all.

Loe edasi

Kohus võib menetlusabi andmise tühistada, kui:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigipoolne menetlusabi

Menetlusabi on riigipoolne abi menetluskulude kandmiseks tsiviil- ja halduskohtumenetluses.

Näiteks võib kohus menetlusabina isiku (menetlusabi saaja) taotlusel määrata, et menetlusabi saaja:

Loe edasi

Äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või välismaa äriühingu filiaali saate asutada notari või

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Ettevõtlus

Maakohtu registriosakonna toimingute eest tuleb üldreeglina tasuda riigilõivu. Erandiks on riigilõivuseaduses toodud riigilõivuvabastused mõningate toimingute eeest. Kui avalduse koostab ja esitab notar, tuleb tasuda ka notaritasu.

Loe edasi

Registrisse tehakse kanne ettevõtja avaldusel, kohtulahendi alusel või muul seaduses sätestatud alusel.

Loe edasi

Kõigi Eesti piirkondade kinnistus- ja registriasju haldab Tartu Maakohtu juurde kuuluv kinnistus- ja registriosakond, Tartu Maakohtu registriosakonna kontaktandmed.

Loe edasi

Äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut peavad kohtu kinnistus- ja registr

Loe edasi

Laevad tuleb registreerida laevakinnistusraamatus. Rohkem infot selle kohta, millised laevad tuleb registreerida ja mida selleks tegema peab, leiate Justiitsministeeriumi Laevakinnistusraamatu veebilehelt.

 

Loe edasi

Puuduste kõrvaldamise määruses märgitud puudused tuleb määratud tähtajaks kõrvaldada, et oleks võimalik teha kandeavalduses taotletud kanne.

Loe edasi

Äriregistrisse kantud andmete muutumisel tuleb viivitamata esitada avaldus äriregistrisse kantud andmete muutmiseks. Avalduse saate esitada e-äriregistri kaudu.

Loe edasi

Küsimused, mis puudutavad avalduse koostamise tehnilist poolt ettevõtjaportaalis, tuleb esitada ettevõtjaportaali kasutajatoele (nende kontakt).

Loe edasi