Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Tere Sooviksin saada informatsiooni testamendi kohta. Minu isa on teinud testamendi minu emale (seaduslikule abikaasale), kas ka lapsed on veel seaduslikud pärijad isa surma korral. Või läheb kogu vara isa surmakorral ainult tema abikaasale ehk minu emale? Ette tänades 

Loe edasi

Mõlemad vanemad lahkusid 3 kuu jooksul. Nende kinnisvara oli erastamise käigus ühe lapse nimele pandud. Kas nüüd teine laps on kõigest ilma?

Loe edasi
Pärimine

Tere, oleme elukaaslasega koos elanud 15 aastat. Meil on ühine laps, kes on 6-aastane. Seoses Ukraina sõja ja sellele eelnenud Krimmikatastroofiga on mu elukaaslasel tekkinud mitmemiljonised võlad (eurodes).

Loe edasi

Taust: Pärandaja on surnud 2006 aastal. Temast jäi maha kinnistu, millel asub minu kinnistut avaliku teega ühendav ajalooliselt kasutatud tee. See tee läbib veel teisi kinnistuid ja teised kinnistud on ka samasuguses olukorras nagu mina.

Loe edasi

Tere. Kui minu isa suri ära ja meil pole olnud väga suuri suhteid aga tean, et kedagi tal rohkem pole. Samuti olen teadlik, et ta on varem olnud võlgu. Kardan, et saan tema võlad kanda, kui tal neid veel on.

Loe edasi
Pärimismenetlus

Tere! Küsin küsimuse oma vanavanemate eest. Kuna vanavanaema lahkus meie juurest mõned päevad tagasi, siis on vanaemal soov minna notarisse, kelle juures tehti testament. Kuid nüüd selgus, et notar Vivian Agu (Viljandis) on ametist vabaastatud juba 3 aastat tagasi.

Loe edasi

Isa suri 2017a, tehti notaris pärand järeltulijatele. Nüüd selgus, et isa esimesest abielust on laps (täiskasvanu, ema surnud), aga pole kindel, kas laps on minu isa oma või mitte. Laps sündis minu isa perekonnanimega, kuid muudeti hiljem ümber.

Loe edasi
Pärimismenetlus

Tere. Kas pärandist loobumise korral peavad kõik õed-vennad ühiselt notari juurde minema või saab ka teistest eraldi minna?

Loe edasi

Tere! Olen üsna kurval viisil saanud teada oma vanaema surmast. Nimelt kuu aega tagasi(15.09) on ta meie seast lahkunud. Olen saanud täna (09.10) pärimisteate.

Loe edasi

Tere. Soovin teha notariaalset testamenti. Kas ja millised dokumendid selleks peaksid olemas olema? 

Loe edasi

Vanemad on teinud notariaalse testamendi tütre ja poja kasuks, aga peres on veel kolm last. Poeg kes oleks olnud üks pärijatest sureb äkki. Testament on jäänud muutmata.

Loe edasi
Pärimine

Tere! Küsimus seoses pärimisega. Loobun koos õega ema korterist oma poja kasuks. Kas poeg peab notari juures 1.korral kohal olema (elab kaugemal)? Alanev pärija on minu tütar, ka tema loobub. Rohkem pärijaid ei tohiks olla, õel ei ole lapsi. Lugupidamisega

Tere

Loe edasi

Tere, Abikaasad tegid vastastikku testamendi umbes10 aastat tagasi. Nüüd mõlemad on vanad ja üks nendest on haigusega,mis puudutab aju( ajuinfarkt) ja teine abikaasa on teinud volitust ,et tegeleda tema asjadega.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

PankrS § 9 lg 2 kohaselt võib võlgniku surma korral pankrotiavalduse tema vara suhtes esitada ka võlgniku pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja. Sel juhul kohaldatakse pankrotiavaldusele vastavalt võlgniku pankrotiavalduse kohta sätestatut.

Loe edasi
Pärimine, Testament

Pärijate ringi ja pärandiosade suuruse määramiseks ning pärandvara kohta muude korralduste tegemiseks võib pärandaja teha testamendi. Testamendijärgne pärija on isik, kellele testaator on testamendiga pärandanud kogu oma vara või mõttelise osa (murdosa) sellest.

Loe edasi

Loobumissüsteemile üleminekuga seoses on palju propageeritud võimalust pärandist loobuda juhul, kui pärija ei soovi tasuda pärandaja võlgu oma vara arvel. Selline võimalus tundub kiiret lahendust pakkuv.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Notar avaldab hiljemalt kaks tööpäeva pärast pärimismenetluse algatamist selle kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teates märgib notar ka pärimistunnistuse tõestamise kavandatava tähtpäeva.

Loe edasi

Pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamiseks tuleks valmis olla vajadusel järgmiste dokumentide esitamiseks:

Loe edasi
Pärimismenetlus

Kui sureb inimene, kes ei ole teinud testamenti, sest tal ei ole kinnisvara, ega ka väärtuslikku vallasvara (ainult isiklikud asjad - riided, tarbeesemed, arvuti ja telefon) ning tal ei ole ka suuremat summat raha, aga tal on pangast võetud laenud, siis kas pärijad peavad tema võlad tas

Loe edasi

Tere! Pärimistunnistuse järgi on 3 kaaspärijat. Selle juurde sõlmiti pärandvara ühisuse osade kinkeleping, ,mis jättis ühe ainupärija (sõlmitud notariaalselt ja vastav kanne ka pärimisregistris).

Loe edasi