Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Pärimine, Pärimismenetlus

Pärimise vormistamise puhul tuleb arvestada notari tasuga. Pärimisega seotud notari tasud on notari tasu seaduse kohaselt järgmised:

Loe edasi
Pärimine, Testament

Kodune testament võib olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud testament. Koduse testamendi puhul on väga oluline testaatoril omakäeliselt fikseerida enda nimi, testamendi tegemise kuupäev ja aasta, sest kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud kuus

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Tere. Kas pärast inimese surma saab alustada pärimistoimingutega kohe alustada ja mis aja jooksul tuleb need toimingud ära teha.Kas pärast inimese surma on antud mingi kindel aeg mis aja jooksul tuleb need ära teha?

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Pärandi vastu võtnud pärijale läheb üle pärandvara, mille koosseisu võivad kuuluda erinevad kohustused, mille pärija on kohustatud täitma (nt võlgnevused).

Loe edasi
Pärimine, Testament

Notariaalne testament võib olla notariaalselt tõestatud või notari hoiule antud testament. Notariaalselt tõestatud testamendid jagunevad aga notari poolt testaatori tahteavalduse kohaselt koostatud ja testaatori poolt notarile tõestamiseks esitatud testamentideks.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Pärijate väljaselgitamiseks tuleb pöörduda notari poole. Notar alustab menetlust, kui keegi on selleks soovi avaldanud, mitte omaalgatuslikult.

Loe edasi

Tere 6 kuud tagasi suri minu elukaaslane. Me ei olnud abielus, korter kuulub mulle, sissekirjutust tal seal ei olnud, ega ka kuskil mujal. Elukaaslasest jäi järele mopeedauto. Tema ema, ega poolvennad ei ole huvitatud sellest.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Kui pärandaja on surnud pärast 2008. aastat, siis võrreldes varasemaga on kehtivas seaduses sätestatud, et avalduse peab notarile esitama see pärima õigustatud isik, kes EI SOOVI pärida – passiivselt ei saa pärandist loobuda.

Loe edasi

Abikaasade vastastikune testament on abikaasade ühine testament, milles abikaasad nimetavad teineteise vastastikku oma pärijaks või teevad surma puhuks pärandi kohta muid korraldusi. Abikaasad võivad abikaasade vastastikuses testamendis määrata, kellele läheb üleelanud abikaasa pärand üle üleelanud abikaasa surma ko

Loe edasi

Kas siit ilmast lahkunud vanemate vallasvara on automaatselt korteriomaniku vara, kelleks on üks täiskasvanud poeg, kes sai vanemate kinnisvara endale pettusega?

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Tere, soovin infot seoses annaku protseduurilise üleandmisega. Testamendi järgi on pärijaid 4, kaks pärijatest on pärijad ja kaks annakusaajad ning tegemist on kinnisvara mõttelise osaga võrdselt.

Loe edasi

Tere. Minul ja abikaasal oli korter, erastatud 1997.a. Abikaasa suri 2003.a., sellel ajal olid kolm meie viiest lapsest alaealised. Pärimismenetlust siiani läbi viidud ei ole, pärandit keegi vastu võtnud ega sellest loobunud ei ole. Möödas on 20 aastat.

Loe edasi

Tere. Küsimus on pärimisõiguse osas. Inimesed elasid 27 aastat koos, kooselu abieluks ei vormistanud. Kooselu viimastel aastatel müüdi elukaaslaste meespoolele kuulunud suvila+maa, suur osa rahast on kadunud (ilmselt osaliselt igapäevakulude katteks).

Loe edasi
Pärimine, Testament

Testament on viimse tahte avaldus, millega inimene teeb oma surma puhuks korraldusi.

Loe edasi

Testamendi ja pärimislepingu puhul tuleb arvestada sundosa pärimisega, kuna juhul kui pärandaja on testamendi või pärimislepinguga jätnud seaduse järgi pärima õigustatud alaneja sugulase, oma vanemad või abikaasa, kelle suhtes pärandajal oli surma hetkel perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamiskohustus, pärandi

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Pärimine, Testament

Annak on pärandaja testamendis või pärimislepingus tehtud korraldus, millega ta jätab kellelegi mingi asja (kinnisasja, auto jms), õiguse (näiteks korteris seeselamise õiguse või õiguse saada elatist), rahasumma või vabastab kellegi kohustusest (laenu tagasi maksmisest pärijatele).

Loe edasi
Pärimine, Ettevõtlus

Küsimus, mille esitasin 30.06.2023 Tere, Mai lõpus tellisin firmalt B S B õhupallilennu, kuid kahjuks kukkus selle firma ainuke omanik end 16.06 surnuks. Seega jäi teenus ehk õhupallilend saamata. Saadaolev telefon ei vasta, e-mailile pole samuti saanud vastust. Mida peaksin tegema?

Loe edasi
Pärimine

Tere. Küsimus kinnisvara pärimise kohta. Oman oma elumaja. Elan üksi ja lapsi pole. Kes päriks minu surma korral minu kinnisvara. Perekonnas elus õde ja isa kes elab hooldekodus ja on diagnoositud dementsus....

Loe edasi
Pärimine

Tere! Olukord on järgmine: Vanemad on abielus ja neil on abielu ajal ostetud maja. Abielu lahusvara lepingut ei ole ning tegu on seega ühisvaraga.

Loe edasi

Vanematel on notariaalselt kinnitatud abikaasade vastastikune testament, mille alusel nad on määranud üksteisest oma ainupärijateks. Isa on nüüdseks surnud ning ema sooviks korteri maha müüa (korter on erastatund ning ema nimel).

Loe edasi