Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Tere Töötasin riigiametis 1. jaanuarist 2000 a kuni 1. veebruarini 2006. Ja riigiametnikuna taas töötan alates 2008. a. 7. juulist kuni käesoleva ajani. Sooviksin teada, kui suur on minu riigitöötaja pensionilisa ? Varasemaid soodustusi ette näinud seadus vahepeal muutus.

Loe edasi

Tööandjal ja töötajal on õigus tööleping üles öelda üksnes töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Eesmärk on tagada töösuhte ülesütlemise läbipaistvus ja õiguskindlus. Töölepingu osapooltel peab olema võimalik ette näha, millisel õiguslikul alusel ja tingimustel saab töösuhet üles öelda.

Loe edasi
Töö, Töösuhted

Töötaja varalise vastutuse kokkuleppe eesmärk on hüvitada tööandjale tekitatud kahju.

Loe edasi

Töölepingu seadus näeb ette töötaja hoiatamist töölepingu ülesütlemise eeltingimusena, kui töötaja on rikkunud töökohustusi või siis töötaja töövõime vähenemise tõttu.

Loe edasi
Töösuhted

Tere! Tekkis küsimus töölähetuse kohta õpetajatöös. Kuidas see õpetajatöös on defineeritud, kas ekskursioonid, mujalõpe lähevad töölähetuse alla? 

Loe edasi

Tere Naasesin lapsehoolduspuhkuselt ja asusin tööle 1aprillist (80% osalise tööajaga). Hiljuti sain juhuslikult teada, et teistele töötajatele on rakendatud lisatasu (tööülesanded meil samad jne).

Loe edasi
Töösuhted

Kui töötaja tuleb ajutiselt asendama ja teeb tööd suulise lepingu alusel näiteks 1-10 päeva kuus, või ühepäevaste tööampsudena, kas siis tuleb talle maksta ka kuu lõpus puhkuse kompensatsiooni tööl oldud aja eest?

Loe edasi

Tere! Töötan katseajaga. Töö ei vasta minu ootustele ning seda ka minu tervisliku seisundi tõttu . Kas mul on tööõigus leping üles öelda 15 päevase teatamisajaga? 

Loe edasi

Tere Viibin hetkel lapsehoolduspuhkusel. Laps saab 4. oktoobril 2023 2aastaseks. Pöördusin oma tööandja poole 15.06.2023, et täpsustada minu tööle naasmine. Mulle öeldi, et minu asemel on juba tööl 2 inimest ja et neil ei ole mulle enam tööd pakkuda. Arusaadav.

Loe edasi
Töösuhted

Tere ! Tööandja tõstis tunnitasu 1,5 € võrra, vähendades samal ajal lisatasu e. preemiat samas suurusjärgus. Uuele lepingule alla kirjutanud ei ole. Küsimus: Kas tööandja käitub korrektselt, kui maksab endist tunnitasu ja samal ajal vähendatud lisatasu ? Ette tänades.

Loe edasi

Tere! Sain koondamisteatise 16.08, mille kohaselt oleks pidanud viimane päev ettevõttes olema 15.09. Koondamisteatisele järgnes töökius mis päädis töölepingu erakorralise ülesütlemisega 7.09.2023. Etteteatamise aeg oli 24h. Tänaseks on mulle laekunud vaid viimase kuu töötasu.

Loe edasi
Töösuhted

Tere. Seoses sellega, et võin olla rase käisin 30.08 arstil vereproov näitas rasedust ja ka kodused testid kõik positiivsed. Täna käisin uuesti aga ultraheli ei näidanud midagi ,et äkki liiga väike rasedus ja võeti uued vereproovid, et vaadata kas näitab veel rasedust.

Loe edasi
Kohtumenetlus, Töösuhted

Tere Pöördusin märtsis 2023 Töövaidluskomisjoni nõudega vaadata üle töölepingu ülesütlemise tûhisus ning môista välja rahaline kompensatsjoon 3kuu palga ulatuses. TI rahuldas minu soovi osaliselt. Leiti lepingu ülesütlemise tühisus ning môisteti vàlja 2kuu palga suurune hüvitis.

Loe edasi

minu küsimus on kas seaduseandja ei mõtle siin , et kellele makstakse pensioni all ikkagi vanaduspensioni saamist. ja siis tulenevalt on ikkagi väljateenitud aastate pensioni saajal õigus saada Töövõimetoetust.

Loe edasi

Tere Töötan kahes kohas - 1,0 koormus ja 0,5 koormus. Raseduse tõttu olen 0,5 koormusega töökohast TVL kuna neil ei olnud kergemat tööd pakkuda. 1,0 koormusega tööandja juures jätkan 100% kuna seal on raseda jaoks kerge töö.

Loe edasi

Tere! Olen Tallinna elanik X Y ja palun abi perekonnaõiguse valdkonnas:  1. Kuidas saan esindada  Töötukassas arvel olevat osalise töövõimega isikut? 2. Kas Töötukassal on õigus keelduda minu soovist esindada oma venda Töötukassa kohtumistel kui mul on olemas notariaalne üldvolikiri.

Loe edasi
Tööandja pankrot, Töösuhted

Tervitused Sooviksin abi ja soovitusi, kuidas oleks õige käituda järgmises olukorras, mis on tööandja juures tekkinud. 1) Ettevõte on rahalistes raskustes. Viimased kaks kuud ei ole suudetud palka õigeaegselt maksta ja on tehtud seda osaliselt.

Loe edasi

Tere! Töötasin aastatel 1988 - 1990 Tallinna Linna RSN TK Tervishoiuosakonna Väikeettevõttes Vagos, mis tegeles Tallinna haiglate remondiga, aga ka tervishoiuteenuse abivahendite väljatöötamise ja tootmisega nagu nt praegugi krüoteraapias kasutatav külmkamber.

Loe edasi
Täitemenetlus, Töö

Tere. Kui soovin tööandjaga töösuhte lõpetada ning ma ei ole kasutanud ära enda puhkust, siis eeldatavasti lõpparvega koos maksab tööandja välja ka puhkuserahad?

Loe edasi

Tere! Oleks küsimus töölepingu lõpetamise kohta. Nimelt olen töötanud ühes ettevõttes 2 aastat. Töö on 100% välitöö. Nüüd on minu jaoks selgunud, et ma ei saa tervislikel põhjustel välitööd teha-vereringe on väga halb ja ma ei ole võimeline käsi/jalgu liigutama.

Loe edasi