Tööotsijale

PrintPDF Jaga

 

Eesti Töötukassa on loetlenud oma veebileheküljel üles suuremad Eestis tegutsevad tööportaalid ning selgitanud põhjalikult kandideerimisdokumentide koostamisega seonduvat. Samalt leheküljelt leiate ka kandideerimisdokumentide näidised. 

Tööintervjuuks valmistujaile on abiks õppefilm.

Töösuhteid ja töölepingu sõlmimist puudutav info on koondatud kokku Tööelu leheküljele.

Samuti on Tööelu leheküljel välja toodud olulised töösuhteid puudutavad õigusaktid.

Erinevate töösuhteid puudutavate trükistega on lisaks võimalik tutvuda Tööinspektsiooni koduleheküljel.