Oleme kaasomanikud ning soovime kokku leppida kaasomandi kasutuskorras

PrintPDF Jaga

Kinnisasja valdamise ja kasutamise korras (nt kes kasutab millist parkimiskohta hoovis) võivad kaasomanikud kokku leppida sõlmides vastava kokkuleppe ja tehes sellekohase kande kinnistusraamatusse. Kuigi seadus ei näe sellisele kokkuleppele ette notariaalselt tõestatud tehinguvormi, on soovitatav vastav kasutuskorra kokkulepe sõlmida notari juures, et tagada kõigi vajalike asjaolude ning võimaluste väljaselgitamine ning kinnistamisavalduse korrektne esitamine kinnistusosakonnale kande tegemiseks kinnistusraamatusse. Kinnistusraamatusse kantud kasutuskorra kokkulepe kehtib ka kaasomanike õigusjärglaste suhtes (nt nende suhtes, kes ostavad ühe kaasomaniku osa). Suusõnalised kokkulepped ei pruugi kaasomaniku vahetudes uue kaasomaniku suhtes enam kehtida. Lisaks on võimalik, et kaasomanike vaidluse korral lahendab kasutuskorra küsimuse kohus. Kui kaasomanikud pöörduvad notari poole, koostab notar vastavalt nende soovile lepingu projekti, teostab vajalikud kontrollid, nõustab pooli. Tavaliselt lisatakse sellisele kokkuleppele ka plaan, millel on märgitud, milline osa kinnisasjast millise kaasomaniku kasutusse jääb ning milline osa on ühiskasutuses (kui on). Notar loeb lepingu pooltele ette, pooled kiidavad lepingu heaks ja allkirjastavad selle. Lepingu digitaalselt kinnitatud ärakirja edastab notar kinnistusosakonnale kande tegemiseks.

Image CAPTCHA