Kaasomanike kokkuleppe õiguslikud võimalused

PrintPDF Jaga

Kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui ei ole lepitud kokku teisiti. Kaasomanikud võivad kokku leppida, kes kui suurt osa asjast kasutab (nt üks kaasomanik kasutab keldrit, teine pööningut), kellele kuulub kui suur osa ühise asja viljast jne. Ühist asja kasutades peab kaasomanik arvestama teiste kaasomanikega ning ei tohi takistada neil oma kaasomandi kasutamist. Nagu eelpool mainitud, võib kaasomanike kokkulepe ühise asja kasutamiseks olla notariaalselt tõestatud, kirjalikus või suulises vormis. Kõigile nähtav ja kaasomanike õigusjärglaste osas kehtib selline kokkulepe, mille kohta on kantud kinnistusraamatusse märkus.

Image CAPTCHA