Mida teha, kui on ühine hooldusõigus, aga vanematel on vaidlus mingis konkreetses last puudutavas küsimuses?

PrintPDF Jaga

 

  • Kui vanemad ei jõua ühist hooldusõigust teostades lapsele olulises asjas kokkuleppele, võib kohus vanema taotlusel anda selles asjas otsustusõiguse ühele vanemale. Otsustusõiguse üleandmise korral võib kohus otsustusõiguse teostamist piirata või panna seda teostavale vanemale lisakohustusi.
  • Kohus võib anda ühele vanemale mh õiguse otsustada üksi lapse viibimiskoha üle (nt lapse puhkusereis), seejuures peab kohus seda otsustust tehes lähtuma PKS § 123 lg 1 järgi lapse huvidest, arvestades kõiki asjaolusid ja asjaomaste isikute õigustatud huvi.(RKTKo 3-2-1-45-11).
Image CAPTCHA