Kui hooldusõigus on ainult ühel vanemal, kas teine saab seda endale nõuda?

PrintPDF Jaga

Kui vanema hooldusõigus kuulub ainult ühele vanemale, võib teine vanem kohtult taotleda, et lapse hooldusõigus antaks osaliselt või täielikult temale üle.

Avaldus rahuldatakse, kui:

  • hooldusõiguse üleandmine vastab lapse huvidele,
  • vähemalt 14-aastane laps ei vaidle sellele vastu ning
  • õiguse üleandmist taotlev vanem on sobiv ja võimeline hooldusõigust teostama.

NB! Kui hooldusõigus kuulub ühele vanemale kohtulahendi alusel, võib teine vanem taotleda hooldusõiguse üleandmist juhul, kui kohtulahendi tegemise aluseks olnud asjaolud on oluliselt muutunud.

Kui ainuhooldusõigusega vanem on surnud või temalt on hooldusõigus ära võetud, annab kohus hooldusõiguse teisele vanemale, välja arvatud juhul, kui see ei vasta lapse huvidele.

Image CAPTCHA