Kes otsustab lapse elukoha üle?

PrintPDF Jaga
  • Ühise hooldusõiguse korral vanemad lahendavad lapse elukoha küsimuse ühiselt,
  • ainuhooldusõiguse korral otsustab hooldusõiguslik vanem mh lapse elukoha üle.
  • vaidluse korral lapse elukoha küsimuse lahendamiseks tuleb pöörduda kohtusse:

1. juulil 2010 jõustunud perekonnaseaduse järgi ei saa vanem enam esitada kohtule lapse elukoha määramise nõuet ja kohus ei saa sellist nõuet ka rahuldada. Selle asemel saab vanem nõuda hooldusõiguse täielikku või osalist, sh otsustusõiguse üleandmist ning kohus saab otsustada üksnes vanemate hooldusõiguse üle või kohaldada abinõusid lapse heaolu tagamiseks.

PKS § 119 lg 1 alusel saab kohus anda ühele vanemale õiguse otsustada üksi lapse viibimiskoha üle (nt vanemate lahku elama asumise soovi korral lapse tulevase elukoha üle), seejuures peab kohus seda otsustust tehes lähtuma PKS § 123 lg 1 järgi lapse huvidest, arvestades kõiki asjaolusid ja asjaomaste isikute õigustatud huvi (Riigikohtu seisukoht, RKTKo 3-2-1-45-11)

Image CAPTCHA