Mis saab siis, kui jätan majandusaasta aruande esitamata?

PrintPDF Jaga

Majandusaasta aruande esitamine registrile on kohustuslik.  Majandusaasta aruande esitamata jätmisel alustab registripidaja äriseadustiku §-s 60, mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul vastavalt mittetulundusühingute seaduse §-s 36¹ ja sihtasutuste seaduse §-s § 341 ette nähtud menetlust, mis võib lõppeda ühingu või sihtasutuse registrist kustutamisega.

Kui majandusaasta aruannet ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuue kuu jooksul esitatud, kohustab registripidaja isikut registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud. Samuti võib registripidaja kasutada seadusest tulenevat õigust ning trahvida kohustatud isikuid, kohustuste rikkumise eest. Kui aruannet ei esitata ja ei põhistata registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning isiku võlausaldajad ei ole taotlenud isiku likvideerimist, võib registripidaja isiku äriregistrist kustutada

Image CAPTCHA