Kuidas saan asutada äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse, välismaa äriühingu filiaali või füüsilisest isikust ettevõtja?

PrintPDF Jaga

Äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või välismaa äriühingu filiaali saate asutada notari või ettevõtjaportaali kaudu.
 

Osaühingu, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühingu, täisühingu saab elektroonilisel teel Ettevõtjaportaalis registreerida, kui kõigil ühinguga seotud isikutel ( juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed jne) on digitaalallkirja andmise võimalus Ettevõtjaportaali kaudu äriühingute ja mittetulundusühingu asutamiseks tuleb koostada asutamisdokumendid (näiteks OÜ asutamisel tuleb koostada põhikiri) ja moodustada kapital. Lähemalt saate lugeda, logides sisse ettevõtjaportaali siit. Kui Te ei saa või ei soovi kandeavaldust ettevõtjaportaali kaudu esitada, pöörduge notari poole. Notar aitab Teil kandedokumente koostada ja esitab need Teie nimel registrit pidavale kohtule. Kui kohus ei tee taotletud registrikannet, võib notar Teie soovil kohtumääruse vaidlustada. Soovi korral aitab notar Teid ka muudes äriühingu asutamisega kaasnevas (aktsiaseltsi registreerimine väärtpaberite keskregistris jm). Vt lähemalt Notariaadiseaduse § 30.
 

Äriühingute, mittetulundusühingu, sihtasutuse asutamisel tuleb koostada asutamisdokumendid (asutamisleping- või otsus ja põhikiri). Asutamisdokumendid peavad olema koostatud kas kirjalikus või notariaalses vormis (nt TÜ ühinguleping peab olema minimaalselt kirjalikus vormis, samas OÜ asutamisleping või -otsus peab olema notariaalses vormis).

 
Image CAPTCHA