Kui registriosakond on teinud mulle puuduste kõrvaldamise määruse, siis mida pean edasi tegema? Kas saan esitada määruskaebuse?

PrintPDF Jaga

Puuduste kõrvaldamise määruses märgitud puudused tuleb määratud tähtajaks kõrvaldada, et oleks võimalik teha kandeavalduses taotletud kanne. Kui puudused jäävad kõrvaldamata, siis esitatud avaldus jääb registripidaja poolt rahuldamata. Kui puuduste kõrvaldamiseks on antud pikem tähtaeg, kui kuus kuud, siis saate määruse peale esitada määruskaebuse. Kui puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaeg on lühem kui kuus kuud, siis määruskaebust esitada ei saa.

Image CAPTCHA