Kes peavad äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut?

PrintPDF Jaga

Äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut peavad maakohtute registriosakonnad ehk registripidajad. Registripidajale esitatud dokumentide menetlemine ja kandemääruste tegemine toimub tsiviilkohtumenetluse seadustikus registrimenetlusele sätestatud korras. Kandeavaldused, majandusaasta aruanded ja muud dokumendid tuleb esitada maakohtute registriosakondadele. Rohkem informatsiooni leiate siit.