Kes ja kuidas peavad majandusaasta aruande allkirjastama?

PrintPDF Jaga

Vastavalt raamatupidamise seaduse § 25 lõikele 3 allkirjastab vähemalt üks raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkonna liige või füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande viivitamata pärast selle heakskiitmist, näidates ära majandusaasta aruande koostamise lõpetamise kuupäeva. Kui aruanne allkirjastatakse väljaspool ettevõtjaportaali, tuleb allkirjastada ettevõtjaportaalist välja trükitud paberaruande viimane lehekülg.

Image CAPTCHA