Esindamine Töötukassas

Tere! Olen Tallinna elanik X Y ja palun abi perekonnaõiguse valdkonnas:  1. Kuidas saan esindada  Töötukassas arvel olevat osalise töövõimega isikut? 2. Kas Töötukassal on õigus keelduda minu soovist esindada oma venda Töötukassa kohtumistel kui mul on olemas notariaalne üldvolikiri. Kas ma pean saama venna eestkostjaks, et teda esindada Töötukassas või mida ma pean tegema ? Mu vennale määrati osaline töövõime ja töövõimetoetus  alkoholismi tõttu. Toetuse maksmine katkestatakse kui ta ei tule mõjuva põhjuseta määratud ajal töötukassasse vastvõtule. Alkoholismi tõttu ta aga eelmisel kuul ei olnud võimeline kokkulepitud telefonikõnede ja määratud vastuvõtu ajal kaine olema ja Töötukassast kirjutati, et Kui möödub 30 tööpäeva isiku viimasest kontaktist töötukassaga, siis oleme kohustatud lõpetama töötuna arveloleku. (siis katkeb ka töövõimetoetus) Vältimaks töövõimetoetuse katkemist soovisin ise oma venda esindada Töötukassas, et tema asemel kohtumistel käia. Mul on olemas venna antud notariaalne üldvolikiri, mis ütleb, et mul on õigus esindada oma venda kõikide isikute ja asutuste ees( sealhulgas Sorsiaalkindlustusamet, Haigekassa jne). Töötukassa ametnik aga ei vasta minu ekirjadele, kus palusin luba oma venda esindada. Selle asemel järgmisel kohtumisel öeldi vennale suuliselt, et õde ei saa teda esindada notariaalse üldvolikirja alusel ja ma peaksin vormistama eestkoste. Kui kirjutasin uuesti emailile, et küsida, mida täpselt on mul vaja teha, et saaksin oma venda esindada töötukassas, siis kirjalikult mulle ei vastata.See tekitab minus kahtlusi ja pöördun nõu saamiseks Teie poole.

Töötu on töötuna arvel olles kohustatud muuhulgas pöörduma isiklikult  määratud ajal ja korras vähemalt kord 30 päeva jooksul töötukassasse vastuvõtule, nagu on ka kokku lepitud tegevuskavas. Esindaja vahendusel seda teha ei saa. Eesti Töötukassasse isiklikult vastuvõtule tulemise asemel võib alternatiivselt tegevuskavas kokku leppida telefoni teel või e-töötukassa kaudu. Telefoni ja e-töötukassa kaudu nõustamine on lubatud vaid juhul, kui nõustaja on selles töötuga varem kokku leppinud.

Vastatud:
21.06.2023