Eluruumi omaniku õigus esitada registriandmete muutmise teade

Tere Kas korteriomanik võib (saab) ise korterist välja kirjutada tütart abikaasaga (tulnud Venemaalt 4 aastat tagasi). Põhjus,et suhtlust praktiliselt pole ja abistamist samuti. Mingit omavahelist lepingut pole.

Juhul kui inimese elukohaks on rahvastikuregistris märgitud omanikule kuuluv ruum, aga ruumi registreeritud inimene ei ela sellel aadressil ning tal puudub ruumi kasutusõigus, on omanikul õigus ruumi registreeritud inimese elukoha aadress lõpetada ehk esitada avaldus rahvastikuregistris kajastuva elukoha aadressi lõpetamiseks. Seda avaldust saab esitada kohalikule omavalitsusele e-rahvastikuregistris teenuses Minu ruumi elanikud ja aadresside lõpetamine, samuti kohapeal või posti teel kirjalikult või e-posti teel digitaalallkirjaga. Omanik peab kinnitama avalduses oma allkirjaga, et isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Ruumi omaniku taotlusest teavitab kohalik omavalitsus elanikku. Vajadusel avaldatakse teade väljaandes Ametlikud Teadaanded. Omaniku taotlust ei rahuldata, kui inimene ühe kuu jooksul teavituse kättetoimetamisest või Ametlikes Teadeannetes avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

Vastatud:
30.08.2023