elektri liini taastamine

Tere, Mul on küsimus, kas mul on mingit õigust kohustada Elektrilevi liini taastamiseks kinnistule. 2016a. võtsid maha, ei anna dokumente välja mulle. Naaber kinnistutele on kitsendused peale mõõdetud(dokumendid olemas) ilma omanike loata võeti maha liin. Konkurentsiametisse kaebasin, seal ütles elektrilevi, et liinid ei kuulunud neile. Samuti väidavad, et mu kinnistul pole lepingut olnud. Kuigi kui tegin taastamise taotluse, seal öeldi, et ei saa taastada kuna liin pole säilinud. Siit loeks välja, et kinnistu oli liitunud aga liin pole säilinud. Tegelikkuses ise võtsid selle maha, ilma et oleks kellelegi midagi öelnud. Mul olemas kõik dokumendid,mis tõestavad, et liin kuulus Elektrilevile. Samuti pilt kus elektriliin jookseb majja. Et kuidas sai tarbida voolu kuni aastani 2016 ilma, et oleks lepingut? Kas võrguettevõte võibki käituda nii nagu tema tahab. Ükski tõend mis ma leidnud olen ei sobi neile

Kahjuks ei ole foorumi tingimustes võimalik hinnata kõiki asjaolusid ja anda Teile konkreetset vastust kas taastamist saab nõuda või mitte. Soovitan esitada oma seisukohad ja olemasolevad tõendid hinnangu saamiseks järelevalve teostajale. Elektrituruga seonduv järelevalve ja vaidluste lahendamine on jagatud Konkurentsiameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti vahel (TTJA). 

  • TTJA tegeleb lepingutingimusi puudutavate küsimustega ning teeb järelevalvet elektriettevõtete reklaami- ja müügitegevuse üle. Samuti tegeleb küsimustega, mis puudutavad elektriohutust ja arvesteid.
  • Konkurentsiamet teostab järelevalvet  elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise, sh elektrituru toimimise ja turuosaliste tegevuse üle.
Vastatud:
17.05.2023