Millised on elatisabi saaja kohustused?

PrintPDF Jaga

Vanem, kellele elatisabi makstakse, peab sotsiaalkindlustusametile teatama kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist (nt hagi tagamise määruse tühistamine, elatisnõude rahuldamata jätmine). Elatisabi saaja peab esitama täitmisavalduse kohtutäiturile elatise sundtäitmiseks, kui vanem kohtuotsusega väljamõistetud elatist vabatahtlikult ei maksa. Täitmisavalduse esitamisest tuleb viivitamata teatada sotsiaalkindlustusametile. Täitmisavalduse esitamisest ja täitemenetlusest saate lugeda siit. Elatisabi saaja peab elatisabi tagasi maksma, kui elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud (nt elatisabi määrati vanemale, kes tegelikult ei kasvata last) või on jõustunud kohtulahend, mis ei kohusta vanemat elatist maksma (nt elatisnõue esitati vale isiku vastu). Sel juhul teeb sotsiaalkindlustusamet elatisabi saajale enammakstud summa tagasisaamiseks ettekirjutuse koos hoiatusega.

Image CAPTCHA