Elatis täisealisele lapsele

Tere On vaja taotleda elatist täisealisele õppivale lapsele. Kas saab seda teha maksekäsukiirmenetluse raames? E-toimikus, tehes avalduse ja valides "elatise", ei andnud süsteem lisada hagejana isiku, kuna ta on täisealine. Kuidas saab esitada nõue? Kas saab esitada tavalise maksekäsu kiirmenetluse nõuena, lihtsalt panna selgitusesse täpsemalt nõude sisu? Või saab ainult tavalise hagina esitada? Tänan

Ka elatist alaealisele lapsele saab maksekäsu kiirmenetluses nõuda vaid  juhul kui nõue ei ületa 313,80 eurot kuus ning võlgnik peab olema kantud lapsevanemana lapse sünniakti. Lisaks ei saa antud menetluses nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt. Kuivõrd täisealise lapse elatise suurus ei ole seadusega kindlaks määratud vaid lähtuda tuleb asjaoludest: miks täisealine ei saa ise endale ülalpidamist hankida, kas ta ei saa sissetulekut üldse või saab nii vähe, et vajab vanemate abi, millised on tema igakuised vajadused jne, saab elatist nõuda vaid hagimenetluses. Maksekäsu kiirmenetluses, erinevalt hagimenetlusest, ei kaaluta asjaolusid ega hinnata tõendeid. Seetõttu tuleb täisealise lapse elatisnõue esitada hagiavaldusena maakohtusse.

Vastatud:
06.06.2023