Mis on elatis?

PrintPDF Jaga

Elatis on lapse ülalpidamiseks makstav raha. Ülalpidamist on õigustatud saama lisaks alaealisele lapsele ka täisealine laps, kes jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses või kõrgharidust, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Lisaks on täisealine laps õigustatud elatist saama, kui ta vajab abi, ega ole võimeline ennast ise ülal pidama.

Elatist saab nõuda lapse vanemalt, kes last ei kasvata. Kui last mittekasvatav lapsevanem elatist vabatahtlikult ei maksa, tuleb pöörduda kohtusse. Kui olete juba pöördunud kohtusse, kuid kohtuotsust ei ole veel tehtud, on Teil võimalik saada riigilt ajutist abi perehüvitise seaduses ettenähtud korras. Elatisabist on võimalik täpsemalt lugeda siit.

Lapsevanemate omavahelisel kokkuleppel saab elatiste maksmises kokku leppida ka notaris. Siin on oluline, et mõlemad lapsevanemad peavad olema kokkuleppe sõlmimise poolt ja tegema seda vabatahtlikult. Notaris sõlmitud kokkuleppe mittetäitmise või nõuetekohase mittetäitmise korra, on last kasvataval lapsevanemal õigus pöörduda kohtutäituri poole ja allutada see sundtäitmisele. 

Image CAPTCHA