Mis ajast alates võib elatist nõuda?

PrintPDF Jaga

Elatise nõude saab esitada  alates elatise väljamõistmiseks hagi/avalduse esitamisest.  Hagimenetluses võib nõuda ülalpidamiskohustuse täitmist ja kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju hüvitamist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.

Image CAPTCHA