Mida teha, kui lahuselav vanem ei maksa elatist?

PrintPDF Jaga

Kui kokkuleppeliselt ei ole lapse ülalpidamist vanemate vahel võimalik lahendada:

  • on võimalik pöörduda kohtusse elatise nõudes,
  • kui kohtulahend on olemas, kuid seda ei täideta vabatahtlikult, siis algatada täitemenetlus,
  • kui kohtulahend on olemas, kuid seda ei täideta vabatahtlikult ja on teada võlgniku elukoht (või tema vara) välisriigis, tuleb taotleda kohtulahendi tunnustamist ja täidetavaks tunnistamist, et oleks võimalik täita kohtulahendit vastavas riigis (NB! erisused sõltuvalt kohtulahendi tegemise ajast ja täitmise riigist);
  • teatud juhtudel on võimalik pöörduda politsei poole (vanema kuritahtliku kõrvalehoidumine  lapsele kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest)
Image CAPTCHA