Kuidas elatist taotleda Eestis?

PrintPDF Jaga

Elatise taotlemiseks tuleb kohtule esitada kas

  1. maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes või
  2. hagiavaldus (elatishagi).

Kummagi avalduse eest ei pea riigilõivu tasuma.

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsam ja kiirem, kuid maksekäsu esitamiseks peavad olema täidetud järgmised eeldused:

  • elatist nõutakse alaealisele lapsele;
  • vanem, kes peab elatist maksma, on kantud lapse sünniakti;
  • elatise summa ei ole suure kui 438 eurot (2020 aastal).
  • teine vanem ei vaidle elatise maksmisele vastu.

Kui maksekäsu esitamise eeldused ei ole täidetud, tuleb elatise nõudmiseks esitada hagiavaldus. 

NB! Täpsemalt saate maksekäsu kiirmenetlusest lapse elatisnõudes lugeda siit.

Image CAPTCHA