Kes peab tagama lapse ülalpidamise?

PrintPDF Jaga

Lapse ülalpidamise eest vastutavad eelkõige mõlemad vanemad.

Võrdväärse sissetuleku ja varalise seisundi korral peavad vanemad andma lapsele ülalpidamist võrdsetes osades. Kui vanemate sissetulek ja varaline seisund on erinev, siis osaleb kumbki vanem lapse ülalpidamises vastavalt vanemate sissetulekute ja varalise seisundi proportsioonile. Arvestada tuleb ka seda, et vanemal on kohustus hankida nii enda kui ka oma laste vajaduste rahuldamiseks vajalikud vahendid. Eelkõige peab vanem täitma lapse ülalpidamise kohustust oma sissetulekute arvel, piisava sissetuleku puudumisel aga ka muu vara arvel. Vanemal on lapse ülapidamise kohustusest tulenevalt kohustus teenida sissetulekut ning vanem ei vabane lapse ülalpidamise kohustusest üksnes selle tõttu, et tal ei ole sissetulekut või et tema sissetulek on liiga väike. Vanema osa arvestamisel lapsele elatise andmisel tuleb muu hulgas hinnata selle vanema võimalusi sissetulekut saada, mitte aga vähendada tema osa üksnes selle tõttu, et tal ei ole sissetulekut või et see on väike. (RKTKo 3-2-1-118-12).

Vanem on kohustatud sellekohase nõude esitamise korral andma teavet oma sissetulekute ja vara kohta, kui see on vajalik ülalpidamiskohustuse või elatise suuruse kindlakstegemiseks. Sissetulekute suuruse kohta tuleb nõudmise korral esitada tööandja tõendid ja muud asjakohased dokumendid.

Image CAPTCHA